LİKİT OKSİJEN SİSTEMLERİ

OKSİJEN HAKKINDA HERŞEY

Oksijen Nedir ?

Oksijen her an her yerde bulunabilen bir gazdır. Soluduğumuz havanın yaklaşık %21’i oksijenden oluşmaktadır. Havanın kalanı ise nitrojenden ve diğer gazlardan meydana gelmektedir. Yeryüzünün her yerinde havanın oksijen içeriği aynıdır ancak oksijen seviyesi bulunulan yükseklikteki basınca göre azalır veya artar. Örnek olarak yüksek rakımlı yerlerdeki oksijen ile deniz seviyesindeki oksijenin solunumu farklıdır.

Yaşamak için ne kadar oksijene ihtiyaç duyarız ?

İnsan vücudunda oksijeni depolayan ve daha sonra kullanılmasını sağlayan bir depolama sistemi bulunmadığından oksijeni sürekli olarak soulmak zorundadır. Eğer bir kişi hareket ediyorsa, ağır bir şekilde çalışıyorsa veya spor yapıyorsa, vücut oturma pozisyonuna göre çok daha fazla oksijene ihtiyaç duyacaktır.

Vücut oksijeni nasıl alır ?

Vücudun ihtiyacı olan havayı alan organ akciğerdir. Göğüs kafesi ve akciğer genişlediğinde, nazal mukoza ve yutağın 32°C’a ısttığı, nemlendirdiği ve temizliğini yaptığı hava üst solunum yollarından akciğere doğru geçer. Trakeden geçen hava alt solunum yollarına ilerler ve gittikçe ince bronşial dallara ulaşır. Temizlik bronşiyallerin en büyük görevidir. Hava solunum yolunda bulunan mukosilier yapı tarafından temizlenir. Bu filtre sistemi sayesinde zararlı maddeler havadan ayrıştırılır ve havayolundan uzaklaştırır. Soununan hava alveollere ve hava keseciklerine ulaşır. Burada solunan havadan alınan oksijen alveolleri geçerek kanla buluşur. Oksijen tarafından beslenen kan organlara ve dokularına doğru hızla akar ve her bir hücreyi oksijenle besler.

Kan sadece organizmadaki her hücreyi oksijenle beslemek görevini üstlenmez, bunun yanında birçok görevi daha vardır. Hücrelerin enerji sonucu yanma eylemi sonucu oluşan karbondioksitin akciğerlere taşınmasından da sorumludur. Kan tarafından alveollere taşınmış olan bu karbondioksit akciğerdeki alveollere ilerler. Buradan karbondioksit havayollarının üst bölümlerine doğru taşınır ve dışarı atılır.

Oksijen eksikliği nasıl anlaşılır ?

Vücuttaki oksijen eksikliği belirtileri ilk aşamada zararsız gibi gözükebilir, ancak bununla beraber kolayca fark edilebilir. Yorgunluk, bitkinlik, el ve ayak parmaklarında morarma ve üşüme, dudak ve burunda morarma ve üşüme, uzun süren bezginlik hali vücudun aldığı oksijenin yetersiz olduğunun bir göstergesi olabilir. Bunların yanında nefes almada güçlük hissi, kısa aralıklarla nefes alıp verme ve fiziksel aktivitelerde kolayca yorulma da bu belirtiler arasındadır.

EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ (USOT)

Oksijen eksikliği durumunda ne yapılabilir ?

Hastalar havadan yeterli oksijen alamadığında önce yaşam tarzı değişikliği önerilebilir. Hasta tüm yaşam tarzı değişikliklerine denemesine rağmen kandaki oksijen değeri hala yükselmiyorsa uzun süreli oksijen tedavisi uygulanabilir.

Hekim, hastanın durumunu göre uzun süreli oksijen tedavisinin hasta için uygun olacağına karar verebilir. Hastalıklarla ilgili birçok tedavi metodu mümkündür. Bu tedaviler uzun süreli oksijen tedavisinin yanında ilaç bazlı tedavileri, yaşam tarzı değişikliği, sigara kullanımının durdurulması, alerjenlerden kaçınmak, nefes alma egsersizleri, jimnastik gibi öğeleri ve çok ender durumlarda cerrahi girişimleri de içerebilir.

Uzun süreli oksijen tedavisi ne demektir ?

Doktorunuzun size uzun süreli oksijen tedavisini önermesi yaşam biçiminizde bir takım değişikliklere sebep olacaktır. Bu tedavi ancak sürekli ve düzenli yapıldığında etkili olan bir tedavi yöntemidir. Ne kadar uzun süre oksijen tedavisi uygularsanız tedaviniz o derece daha faydalı olacaktır. Tedaviyi uzun süre uygulamak tabiki kişisel disiplin gerektirecektir. Kişinin günlük rutin davranışları değişmelidir. USOT günde 16 saat  yada 24 saat olarak önerilebilir.

Birçok çalışma göstermektedirki özellikle gece uygulanan oksijen tedavisi mortalite riskini azaltmaktadır.

İlave oksijenin ne gibi etkileri vardır ?

Uzun süreli oksijen tedavisinde hasta düzenli olarak uzun dönemde oksijen kullanırsa sonuçları hemen hemen her zaman olumludur.

Tedavi sürekli ve düzenli olarak uygulandığında yaşam süresinin bile uzadığı saptanmıştır. 1980'li yılların başında 87 uzun dönem oksijen tedavisi alan hastada yapılan araştırma da yaşam sürelerinin iki katına kadar çıktığı saptanmıştır.

Medikal görüş açısından bakıldığında uzun dönem oksijen tedavisinin başarısı üzerinde bir şüphe bulunmamaktadır. Bu konuda Alman Pnömoloji Derneği ( German Society of Pneumology ) oksijen tavsiyelerini Guideslines for Long Term Oxygen Therapy adı altında 2001 yılında bir yol haritası yayınlamıştır. 

Kandaki oksijen hangi noktada yeter kabul edilir ?

Vücudumuzdaki en önemli oksijen taşıyıcıları kanda bulunan hemoglobin isimli kan hücreleridir. Mümkün olduğunda hemoglabinler oksijen ile dolmaktadır. Ancak bir noktada eğer bu kırmızı kan hücreleri bir sorun yaşar ve azalırsa o zaman daha yük alamamakta ve yeterli oksijeni taşıyamamaktadır.

Maksimum taşıma sağlandığında oksijen satürasyonunuz %100 olabilmektedir. Normal şartlar bu değer %95 ile %100 arasında olmalıdır. Bu değerin %90 ın altında olması halinde doktor uzun dönem oksijen terapisini gerekli görebilir.

Oksijen satürasyonunun seviyesi  kana oksijen tarafından uygulanan basınca göre değişiklik gösterir. Bunun ismi parsiyel oksijen basıncıdır. 75 – 95 mm Hg arasında olması gereken bu değer sadece doktor tarafından ölçülebilir. Çoğu zaman uzun dönem oksijen tedavisi bu değer 55 mm Hg. nin altına düştüğünde başlatılır.

Uzun dönem oksijen tedavisinin yan etkileri var mıdır?

Çoğu durumda uzun dönem oksijen tedavisinde oksijen miktarının arttırılmasının insan vücuduna bir hasar vermesi söz konusu değildir. Normal şartlarda uzun dönem oksijen tedavisi alan hastalar dakikada 2 ile 5 litre akış aralığında oksijen kullanırlar. Bu ek oksijen hastanın soluduğu nefese bir nazal kanül vasıtasıyla veya bir maske ile ilave edilir. Oksijenle zenginleştirilmiş havanın uzun süre solunması mukus membranlarının kurumasına sebep olabilir, ve bu durum enfeksiyonlara daha yüksek bir duyarlılığı beraberinde getirebilir. Eğer oksijen terapisi distile edilmiş veya kaynatılmış su ile dolu bir nemlendirme kabıyla birlikte sürdürülürse çoğu zaman bu kuruma oluşmaz.

Oksijen Silindirlerine ve Likit Oksijen Sistemlerine Doldurulan Oksijen Nereden Geliyor ?

Oksijen teknik belli işlemler sonucu soluduğumuz havadan sağlanmaktadır. Öncelikle havadaki oksijen diğer gazlardan ayrıştırılır. Daha sonrasında çelik silindirlere doldurulabilmesi ve saklanabilmesi için yüksek basınca maruz bırakılır. Bu işlemler sonucunda 750 litre oksijeni 150 atm bar basınçta 5 litrelik bir çelik silindire doldurmak mümkün olmaktadır.

Likit oksijende ise durum farklıdır. Diğer gazlardan ayrıştırılan oksijen -183 C' de soğutularak sıvı hale getirilir ve bir kaba doldurulur. 31 litrelik bir LOX kabı (Liberator) yaklaşık olarak 26.000 litre oksijen saklayabilmektedir. Bu teknoloji sayesinde daha küçük bir alanda daha fazla ve daha güvenli bir oksijen saklamak mümkündür.

Basit olarak açıklamak gerekirse Likit Oksijen Sistemleri, hastaların ihtiyacı olan oksijeni sağlamak için gaz hale bulunan oksijenin belli bir sıcaklık altında sıvı hale getirilerek evde uzun dönem oksijen tedavisi için bir alternatif sunmaktır. Günümüzde satılan silindir oksijenlerde ise belirli basınç altında sıkıştırılan oksijenin silindirlere doldurulması ile saklanmasıdır. Oldukça ağır olmaları ve çabuk tükenmeleri ve yüksek basınçlı olmaları sebebiyle Likit Oksijen Sistemlerinden ayrılırlar. Likit Oksijen Sistemlerinde basınç çok daha düşük olduğundan silindirlerde bulunan patlama riski mevcut değildir. Likit Oksijen Sistemi düzenli olarak belli buharlaşmayı sistemden dışarı attığından özel kabın içindeki basınç belli bir seviye de kalır. Bu buharlaşmanın tek dezavantajı bu sistemlerin sürekli olarak bir miktar oksijeni dışarı bırakmasıdır. Bu sebeple Likit Oksijen Sistemleri günlük çok kısa sürelerde oksijen ihtiyacı duyan kişiler için avantajlı değildir; ancak uzun süreli oksijen tedavisini uzun süre alan hastalarda bu kayıp çok minimal olmakta ve sistem daha efektif kullanılabilmektedir.

Sapio Life Turkiye’nin oksijen hizmeti için kullandığı kaplar dakikada 15 litre gibi yüksek oksijen isteklerini de sağlayabilmektedir. Bunun yanında LOX Sistemlerinin elektriğe ihtiyaç duymaması, taşınabilir ünitesi ile kişiye uzun süren hareket özgürlüğü sağlaması ve oksijen konsantratörü gibi ses üretmemesi de önemli avantajları arasındadır. Avrupa ve Amerika kıtasında özellikle mobil hastalar için en çok kullanılan sistemlerden biri olan Likit Oksijen Sistemleri ülkemizde Sapio Life tarafından sağlanmaktadır.

Likit Oksijen Sistemleri bahsi geçen bu özelliklerinin dışında %95 +-%3 saflığında medikal oksijen ile doldurulmaktadırlar. Likit oksijenin sunduğu bu avantaj özellikle oksijen konsantratörleri ile karşılaştırıldığında önem kazanmaktadır. Günümüzde satışa sunulan oksijen konsantratörlerinde yaşanan düşük oksijen alarmı uyarı verse bile, cihaz düşük saflıkta oksijen üretmesine rağmen hastaya düşük saflıkta oksijen iletmeye devam etmektedir. Bunun sonucunda hastanın oksijen doygunluğu ve satürasyonu hızla düşmektedir. Oysa Likit Oksijen Sistemlerinde böyle bir risk bulunmamaktadır. Bunun yanında oksijen cihazları elektrik kesildiğinde durur, veya taşınabilir sistemlerde cihazın bataryası bittiğinde hasta oksijensiz kalabilir ve yedek bir sisteme ihtiyaç duyar. Uzun süreli oksijen tedavisini LOX sistemi ile alan bir kişi ise bu durumla karşılaşmaz. %95 +- %3 saflığında oksijen her an sessizce kullanıma hazırdır.

Likit Oksijen Sistemlerine geçiş yapmayı düşünen hastaların en büyük endişelerinden biri de ana tank Liberatör deki oksijen bittiğinde bir sorun yaşanıp yaşanmayacağıdır. Sapio Life 1989' dan beri evde bakım hizmetleri sunmaktadır. Halen Avrupa' da hastalara evde bakım hizmeti ve desteği vermektedir. Konusunda deneyimli Sapio Life Türkiye ekibi, tedavinin başından itibaren istediğiniz her an yanınızda olacaktır. Bu sistemi denemeye veya kullanmaya karar verdiğinizde evde bakım uzmanı sizi evinizde ziyaret edecek, size hem oksijen tedavisi hakkında bilgi verecek hem de Likit Oksijen Sistemi ve oksijen kullanımı konusunda bir eğitim verecektir. Bunun dışında 7 gün 24 saat merkezimizden destek alabilir ve sorularınızı yöneltebilirsiniz. 

Sapio Life Türkiye ’nin sunduğu bu sistemde cihaz için hiçbir ücret ödemeniz gerekmemektedir, siz sadece verilen hizmetin bedelini ödeyecek, bunun dışında bakım, eskime, arıza gibi hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Cihaz elektriğe bağlı çalışmadığından ekstra herhangi bir elektrik tüketimi de söz konusu olmayacaktır. Örnek olarak dakikada 2 litre oksijene ihtiyaç duyuyorsanız taşınabilir ünite (Stroller) ile 8 saate kadar evinizden çıkabilir, ailenizle, komşularınızla ve sevdiklerinizle ev dışında vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca bu taşınabilir ünitenin doldurulması içinde endişe etmenize gerek yok, oksijen uzmanımız size dolum hakkında kısa bir bilgi aktaracak, taşınabilir oksijen ünitenizin dolumunu kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan  yapabileceksiniz.

 

Sıkıstırılmış gaz silindirleri (Oksijen Tüpleri)

TSE 1964-1/T1 nolu standardında belirtildiği gibi su kapasitesi 0.5 litreden 150 Lt.ye kadar değişebilen, dikişsiz sıkıştırılmış gaz tüpleridir. Oksijen basınç altında çelikten yapılmış tüplerin içerisine doldurulur ve hastaya bu şekilde gerekli oksijen sağlanır. Bu tüpler kullanıldıkları alanlara göre çeşitli büyüklüktedirler. Şuan piyasada 2, 3, 5, 10, 20, 40 ve 50 litre kapasiteye sahip oksijen tüpleri bulunmaktadır. Oksijen tüpü ile birlikte, tüple birlikte yüksek basıncı düzenleyen göstergesi bulunan basınç düzenleyici ve hastaya verilen akımın ayarlanmasını sağlayan akım ölçer verilmeli ve tüpten kuru olarak gelen oksijeni nemlendiren nemlendirici muhakkak uygulanmalıdır. Bu tüplerin kullanım süresi tüpün büyüklüğüne ve hastanın ihtiyacına göre değişmekle birlikte ortalama bir tüp günde 3 saat 2L/dk akım hızı ile kullanıldığında 2 ila 3 gün yeterli gelmektedir. Oksijen tüpleri, maliyet, kullanım ve bakım koşulları açısından evde USOT için çok uygun değildirler. Bu tüplerin en büyük avantajı yüksek akım gücü iken, ağırlıklarının fazla olması, sık sık dolum gerektirmesi ve de yüksek basınçlı tüp olduğundan kazalara karşı hassas olması dezavantajlı yönlerini oluşturmaktadır.

Oksijen Konsantratörleri

Konsantratörler, elektrik enerjisi ile işleyen, oda havasından nitrojeni ve diğer gazları ayrıştıran, oksijeni konsantre ederek (% 90-95 saflıkta) hastaya vermeye yarayan cihazlardır. Birkaç belli başlı markanın ürettiği cihazlar dışında üretilen oksijenin akım hızı arttıkça oksijen konsantratörlerinin etkinliği azalmaktadır. Cihazların kolayca bulunabilmesi, elektrik olduğu sürece sürekli oksijen üretebilmesi avantajları iken, akım hızlarının sınırlı olması, taşınması konusundaki güçlükler, elektriksiz çalışmayıp ekstra bir elektrik maliyeti doğurması ve ürettiği ses de dezantajlarını oluşturmaktadır.

Taşınabilir Oksijen Konsantratörleri

2000’ li yılların başlarında üretilmeye başlanan bu cihazlar mobil hastalar için önemli avantajlar sunmaktadır. Büyük oksijen konsantratörlerinin küçük tipleri olan bu cihazlar sürekli oksijen üretebilmektedirler. Taşınabilir oksijen konsantratörlerinde üreticiler pil –dolayısıyla kullanım- ömrü ile ağırlık arasında bir tercih yapmak durumunda kalmaktadırlar. Hastayı özgürleştirmek için kullanım süresi uzatılmak istendiğinde daha çok bataryaya ihtiyaç duyulmakta ki bu da ağırlığı arttırarak taşınması zorlaştırmakta, hafiflik istendiğinde piller bitmeden kullanılabilecek süre kısalmaktadır. Bu sistemlerde Likit Oksijen Sistemleri gibi hastaya sınırlı bir özgürlük sunabilmektedir. Ancak taşınabilir oksijen konsantratörüne sahip kişilerin evde ayrıca bir oksijen kaynağına ihtiyaç duymaları da bu sistemin dezentajını oluşturmaktadır.

Evde neden oksijene ihtiyaç duyulur?

Kişi eğer normal solunum ile yeterince oksijen alamıyorsa, bu durumda ilave oksijene ihtiyaç duyulur. Evde oksijen tedavisine astım, kronik bronşit, akciğer hastalıkları gibi medikal sorunların varlığında gereksinim olur. Yapılan tedaviye göre değişmekle birlikte hasta günün 24 saati oksijene ihtiyaç duyabileceği gibi, sadece geceleri veya egzersiz yaparken de oksijen ilavesi gerekli olabilir.

Rahat nefes alamıyorum, sıkıntım olduğu zamanlarda oksijen tedavisi almalı mıyım?

Oksijen tedavisine başlanabilmesi için uzman bir doktorun teşhisi ve reçelendirmesi esastır. Öncelikle doktorunuza başvurarak rahatsızlığınızın sebeplerinin bulunması sağlamalı daha sonra doktorunuzun yönlendirmesi ile tedaviye başlamalısınız. Tedavide de amaç doktorunuz tarafından önerilen şekilde oksijen kullanmanızdır. Sapio Life Türkiye doktorunuzun reçetesi ışığında sizin oksijen ihtiyacı sağlayacaktır.

Evde oksijen ne şekilde alabilirim?

Evde oksijen tedavisi 3 ana şekilde yapılabilir:

Sıkıştırılmış Oksijen Tüpleri: Bu sistemde tüpler içinde basınç altında sıkıştırılmış oksijen bulunmaktadır. Bu metal tüpler çok ağır olduklarından sadece bir noktada kullanılabilirler ve taşınamazlar. Daha küçük ve hafif oksijen tüpleri kısa süreli geziler için kullanılabilir.

Likit oksijen sistemi: Bu sistemde soğutularak likit halde bulunan oksijen küçük bir kapta tutulur. Likit ısındığında oksijen solunabilir gaz haline dönüşür. Taşınabilir likit oksijen aparatı kolayca taşınabilecek ağırlıkta ve çok pratiktir. Taşınabilir ünite hasta veya yakını tarafından evde bulunan büyük kaptan kolayca ve tehlikesizce doldurulabilir. Oksijen tankı boşaldığında sistem servis sağlayıcınız tarafından tekrar doldurulur veya dolusu ile değiştirilir..

Oksijen konsantratörü: Oksijen konsantratörleri elektrikle çalışan ve havadaki oksijeni ayrıştıran cihazlardır. 

Likit oksijen sisteminin ürettiği oksijen hastaya nasıl ulaşır?

Sistem ürettiği oksijeni hastaya oksijen kanülü ile ulaştırır. Bu oksijen kanülleri rahat hareket etmeyi sağlayacak kadar uzun, ancak bir noktaya takılmayı engelleyecek kadar kısa olmalıdır. Bunun yanında oksijen kullanırken içinde distile veya kaynatılmış su bulunan bir nemlendirme kabı kullanılması gerekmektedir. Bu ara kap sayesinde burun, ağız ve üst hava yollarının nemlendirilmesi sağlanır.

Nazal kanül: Nazal kanüller 2 ayrı çıkış ile burun deliklerinize oturan bir oksijen kanülüdür. Kanülün uç parçaları burun deliklerine yerleştirildikten sonra kulak arkalarından geçirilerek sabitlenmesi sağlanır. Takarken yerine oturduğuna ve konforlu olduğuna dikkat edilmelidir.

Oksijen maskesi: Ağız ve burnu aynı zamanda kapsayan kanüle bağlı maskelerdir. Genelde kafanın arkasından geçirilen lastik bir bant ile yerine sabitlenir. Doktorunuz gündüz nazal kanül, gece ise oksijen maskesi kullanımını önerebilir. Burun kuruluğunda ve tıkanıklığında tercih edilebilir.

Trakeden oksijen: İnce bir kanül vasıtasıyla trakeden oksijen verilmesidir. Boğazda bulunan aparata takılan katater vasıtasıyla oksijen buradan verilir. Boğazın kurumaması için nemlendirme kabı olmadan kesinlikle trakeden oksijen verilmemelidir.

Evde oksijeni güvenli bir şekilde nasıl kullanabilirim?

Genel güvenlik kuralları şunlardır:

Sigara içmeyin. Oksijen yangına sebep olabilir. Restoranlarda ve kapalı alanlarda sigara içilmeyen yerlerde oturmaya dikkat edin.

Oksijen tedavisi alırken yanıcı maddelerle temastan kaçının. Bazı temizlik malzemeleri, benzin, tiner, ve aerosol spreyler gibi..

Doktorunuz tarafından reçetelendirilmiş ve servis sağlayıcınız tarafından ayarlanmış oksijen seviyesini kendiniz değiştirmeyin. Kullanmadığınızda oksijen sistemini muhakkak kapatın.

Oksijen tankınızı açık ateşten, kalorifer peteklerinden ve ısıtıcılardan en az 150 cm uzakta tutun.

Nefes alıp vermenizi yavaşlatabileceğinden dolayı oksijen tedavisi alırken alkol ve yatıştırıcı almayın.

Likit oksijen sistemleri her zaman dik pozisyonda tutulmalıdır. Herhangi bir sebeple sistemi yere yatırmayın, yan çevirmeyin.

Oksijen kullanılan evde bir yangın söndürücü bulunmasına dikkat edin.

Oksijen tedavisi görürken seyahat edebilir miyim?

Tabi ki seyahat edebilirsiniz, ancak seyahatiniz sırasında da güvenli bir şekilde oksijene ulaşabilmek için lütfen Sapio Life ‘a başvurun. Sapio Life, kendi ekibi ve iş ortakları ile size yurtiçinde ve yurtdışında oksijen sağlayacaktır. Eğer günde 24 saat oksijen kullanmanız gerekiyorsa ayrıca kullanacağınız havayollarının uçakta oksijen politikasını sormalısınız.

Yurtdışında yaşıyorum ancak Türkiye’ye seyahat edeceğim, geçici süre oksijen sağlayabilir misiniz?

Sapio Life Türkiye ve daha birçok Avrupa ülkesinde tüm evde bakım sistemleri ve oksijen ihtiyacınızı karşılayabilir. Detaylı bilgi için lütfen mesaj gönderin veya destek hattımızı arayın.

Oksijen kanül ve maskeleri nasıl temizleyebilirim?

Nazal Kanül: Kanülün burna temas eden bölümünü haftada iki kere sabunlu suyla temizleyin, 4 haftada bir değiştirin. Ara tüpünüz varsa bu tüpü 2 ayda bir değiştir veya sertleşip özelliğini kaybederse değiştirin. Oksijen kanülünüzü içinde nemlenme gözüktüğünde ve her soluk algınlığından sonra bakteri ve enfeksiyon oluşmasını ve içinde mikrop taşımamasını önlemek için değiştirin

Oksijen maskesi: Oksijen maskeleri sıklıkla sabun ve su ile temizlenmeli ve 2 hafta da bir de değiştirilmelidir.

Trake katateri: Trake oksijen kataterinin nasıl temizlenebileceği hakkında hemşirenize veya evde bakım uzmanınıza.

Nemlendirme kabı: Nemlendirme kabınızı her yeni suyu koymadan önce sıcak su ve sabun ile yıkayın. Tekrar doldurmadan evvelde kurumasını bekleyin. Nemlendirme kabında musluk suyunu kullanmayın. Kabın içini temizlerken dışınında uygun şekilde sıcak sabunlu suyla yıkanıp sterilize olduğundan emin olun.

Hangi durumlarda Sapio Life destek hattını aramalıyım?

Her türlü sorunuz için 7 gün 24 saat Sapio Life destek hattını arayabilirsiniz. Ancak oksijen sisteminizden hava gelmiyorsa acilen destek hattını arayarak oksijen desteği talep etmelisiniz.

Likit oksijen sistemini denemek mümkün müdür?

Bu konuda lütfen şirketimizi arayarak oksijen uzmanımızla görüşünüz.

Likit oksijen sistemleri oksijen konsantratörü kadar oksijen verebilirler mi?

Oksijen konsantratörlerinin üretici kılavuzlarında cihazların %90 ila %95 saflığında oksijen ürettikleri belirtilmektedir ve birkaç ürün dışında dakikada 5 litreden daha fazla oksijen üretememektedirler. Likit oksijen sistemi ise %95 +-%3 saflığında medikal oksijen ile doldurulmaktadır ve dakikada 0,25 litre ile 15 litre arası hastane konforunda oksijen tedavisi sunabilmektedir. 

 

 
Her Hakkı Saklıdır SLT Medikal ve Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti. Sapio Grup | Site Haritası | Yasal Notlar | İletişim | İş Ortaklığı Başvurusu
   
  Web Tasarım Data1